Розробка технічного паспорту залізничної під’їзної колії

Сертифіковані спеціалісти нашого підприємства мають достатній досвід для розробки технічного паспорту залізничної під’їзної колії будь-якої складності у стислі терміни.

Розробка технічного паспорту виконується наступним чином:

1. Замовнику надається опитувальний лист для збору вихідних даних і початку робіт.

2. Виїзд інженерно-вишукувальної бригади для виконання геодезичної зйомки, обмірів габаритів, виконання фотофіксації та обстеження під’їзної колії.

3. Камеральна обробка польових матеріалів, складання масштабного плану, поздовжніх та поперечних профілів колії.

4. Складання текстової частини технічного паспорту.

5. Передача в електронному вигляді технічного паспорту для погодження замовником і ДС станції ,до якої виконується примикання.

6. Друк та передача замовнику 4-х примірників технічного паспорту залізничної під’їзної колії.

Шановні замовники, доводимо до Вашого відома наступну інформацію:

Згідно Статуту залізниць України, Правила обслуговування залізничних під’їзних колій (статті 12, 64 — 77 Статуту), власник   під’їзної   колії   повинен мати технічний   паспорт, масштабний план під’їзної колії,  поздовжній та поперечний профілі залізничних   колій  і  креслення  штучних  споруд.  У  технічному паспорті та в додатках до нього вказується  характеристика  рейок, шпал,   баласту,   земляного   полотна,  штучних  споруд,  вагових приладів,  пристроїв і механізмів,  призначених для  навантаження, вивантаження,  очищення,  промивання і підготовки для навантаження залізничних вагонів,  маневрових пристроїв, лебідок, локомотивного і вагонного господарства,  промислових станцій, гірок, напівгірок, витяжних колій,  засобів СЦБ і  зв’язку,  які  використовуються  у поїзній  і  маневровій  роботі,  та  інших пристроїв і механізмів, призначених для роботи з вагонами і локомотивами  залізниць.  Один примірник  цієї  документації  передається залізниці при прийнятті під’їзної колії в експлуатацію.

Також публічним  акціонерним товариством «Українська залізниця» з метою уникнення непорозумінь та єдиного тлумачення нормативно правових актів щодо застосування норм діючого законодавства при розробці технічних паспортів під’їзних колій надано роз’яснення від 11.05.2016 № ЦЦМ-14/102 регіональним  філіям, філіям ПАТ «Укрзалізниця», а саме:

Відповідно до вимог статті 67 Статуту залізниць України та пункту 1.5. Правил обслуговування залізничних під’їзних колій власник під’їзної колії має технічний паспорт, масштабний план під’їзної колії, повздовжній та поперечний профілі залізничних колій і креслення штучних споруд.

Масштабний план під’їзної колії, повздовжній та поперечний профілі залізничних колій складаються за матеріалами інженерно-геодезичних вишукувань.

Законом України від 02.07.2013 № 367-VІІ «Про внесення змін до законів України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» були визначені умови здійснення топографо-геодезичної та картографічної діяльності.

Зокрема, відповідно до статті 5 Закону України «Про топографо-геодезичну та картографічну діяльність» суб’єктами, які можуть здійснювати топографо-геодезичну та картографічну діяльність, є юридичні та фізичні особи, які володіють необхідним технічним та технологічним забезпеченням та у складі яких за основним місцем роботи є сертифікований інженер-геодезист, що є відповідальним за якість результатів топографо-геодезичних та картографічних робіт.

ПАТ «Укрзалізниця» сподівається, що вами, як володільцями під’їзних колій, будуть розроблені якісні технічні паспорти під’їзних колій із внесенням до нього всієї необхідної інформації. При цьому, після здачі в експлуатацію нових об’єктів або їх ліквідації в технічний паспорт будуть внесені відповідні зміни.

Натомість, виходячи із вимог Правил обслуговування залізничних під’їзних колій:

Регіональним філіям ПАТ «Укрзалізниця» не надано право погоджувати чи затверджувати технічні паспорти на під’їзні колії  сторонніх осіб. Відповідальні працівники регіональних філій ПАТ «Укрзалізниця»  виключно приймають їх при заключенні договору про експлуатацію під’їзних колій (про подачу та забирання вагонів) та використовують під час обстеження під’їзної колії і в подальшій роботі.

Рішення щодо розробника технічних паспортів приймає  виключно власник під’їзної колії, який і несе відповідальність за повноту та достовірність внесених даних.

При цьому діючими нормативно-правовими актами залізничної галузі не передбачено прав та обов’язків працівників галузі, щодо перевірки наявності або відсутності ліцензії (сертифіката) у виконавця цих робіт.

Правилами перевезень вантажів або іншими документами не передбачено терміну дії технічного паспорту. Вимоги щодо застосування перевірки профілів  станційних колій один раз на 10 років відповідно до п.3.7. ПТЕ промислових підприємств не розповсюджується на термін дії технічних паспортів під’їзних колій.

Зміни в технічний паспорт вносяться у разі змін технічних умов, характеристик під’їзних колій.  У разі внесення змін до діючого договору про експлуатацію під’їзних колій (про подачу та забирання вагонів) лише в частині зміни  назви підприємства (наприклад ВАТ на ПАТ, або реформування шляхом злиття в одне підприємство) проводиться тільки зміна назви підприємства в технічному паспорті. Розробка нового технічного паспорта  необхідна тільки при зміні власника під`їзної колії (купівлі-продажу або передачі іншим шляхом, під час укладання нового договору).

Зв’язатися з нами
dniproeng@gmail.com
+38(050)453-91-30
+38(097)932-12-82
Адреса
пр. Олександра Поля 101, приміщення 311
м. Дніпро, 49000
Україна

%d такие блоггеры, как: